01 02 03 04 05 06 07 08 09

Polityka Prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych nr 2016/679  PE, z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest F.P.H. „SZCZOT-MET” ROBERT PAŁCZAK, Koźmice Wielkie 746,32-020 Wieliczka..
  2. Kontakt z Administratorem Danych w F.P.H. „SZCZOT-MET” możliwy jest pod numerem tel. nr. tel/fax +48 12 274 60 78 lub adresem email: biuro@szczot-met.pl
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług związanych z zakupem i dostawą towarów i usług będących przedmiotem oferty firmy na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f  lub Art.9 ust.1 lit. a, b, c, d, h, i, j –  ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat (zgodnie z przepisami Ustawy o Rachunkowości oraz Ordynacji Podatkowej)
  5. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
  6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  7. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować brakiem możliwości zawarcia umowy kupna-sprzedaży towarów i usług będących przedmiotem oferty firmy.
  8. Podanie danych jak adres e-mail jest wymagane w zakresie kontaktu pocztą elektroniczną. Podanie tych danych jest dobrowolne. Przysługują Pani/Panu prawa jak w p.5 niniejszej KLAUZULI INFORMACYJNEJ.