01 02 03 04 05 06 07 08 09

Rewolucyjne podejście firmy SZCZOT-MET w produkcji szczotek oraz opraw oparte o rozwiązania ekologiczne

Tytuł projektu: „Rewolucyjne podejście firmy SZCZOT-MET w produkcji szczotek oraz opraw oparte o rozwiązania ekologiczne”

Cel ogólny projektu: Znaczący wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez rozszerzenie działalności, dzięki wdrożeniu przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych pozwalających na wdrożenie rozwiązań innowacyjnych opartych o produkcję szczotek i opraw z kompozytów polimerowo-drzewnych niedostępnych na rynku polskim i europejskim.

Planowane efekty:

  • wprowadzanie do oferty 1 innowacyjnego produktu
  • wprowadzenie 1 innowacji procesowej co najmniej na skalę krajową w zakresie produkcji szczotek i opraw
  • rozszerzenie działalności a co za tym idzie dynamiczny skokowy wzrost możliwości produkcyjnych
  • obniżenie kosztów produkcji
  • wzrost zatrudnienia

Wartość projektu: 6 188 130,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 2 515 500,00 zł